Op 14 december 2023 werden de prestatieafspraken voor 2024-2026 getekend door Waadhoeke, woningcorporaties en huurdersverenigingen.

Samen aan de slag met nieuwe prestatieafspraken sociale woningbouw

De gemeente Waadhoeke, woningcorporaties Accolade en Wonen Noordwest Friesland, Huurdersvereniging Franeker en De Bewonersraad tekenen op 14 december nieuwe prestatieafspraken. In tegenstelling tot voorgaande jaren zullen de afspraken een looptijd hebben van drie jaar in plaats van één jaar. Met deze afspraken werken de betrokken partijen aan dezelfde doelen rondom sociaal wonen.

Prestatieafspraken

De partijen maken prestatieafspraken met elkaar over de thema’s betaalbaarheid, beschikbaarheid, kwaliteit, verduurzaming, sloop en/of nieuwbouw, wonen & zorg en leefbaarheid & omgeving. Dit jaar worden er voor het eerst meerjarige prestatieafspraken gemaakt. Daardoor is er meer focus op de toekomst en kan meer tijd worden besteed aan het daadwerkelijk uitvoeren van de afspraken.

Aandacht voor nieuwbouw en verduurzaming

April 2023 zijn door het Rijk, provincie en gemeente regionale woondeals ondertekend. Hierin zijn onder andere afspraken gemaakt over voldoende sociale huurwoningen. De komende 3 jaren zullen er minstens 90 sociale huurwoningen moeten worden gebouwd in Waadhoeke. Wonen Noordwest Friesland legt de lat voor de dorpen in Waadhoeke zelfs hoger met een ambitie van zo’n 170 (deels vervangende) nieuwbouwwoningen. Ook zullen komende jaren honderden woningen door de corporaties worden verduurzaamd.

Maatwerk per wijk en dorp

De partijen gaan gebiedsgericht aan de slag. Hierbij wordt gekeken naar de specifieke behoeften, uitdagingen en kansen van een bepaald(e) straat, dorp, wijk of buurt. Het doel is om samen met inwoners, organisaties en andere belanghebbenden een integrale aanpak op leefbaarheid te ontwikkelen. Denk daarbij aan het opstellen van een visie op het dorp of de wijk, het organiseren van bewonersbijeenkomsten, het faciliteren van buurtinitiatieven of het inrichten van buurtpreventieteams.

 

Deel dit bericht
Facebook
WhatsApp
Telegram
Twitter
LinkedIn
Pinterest
error: Bericht Beveiligd!