Samen sterk: vrijwilligersorganisaties NWF bundelen krachten

Verschillende vrijwilligersorganisaties in Noordwest-Fryslân gaan intensiever samenwerken om hun praktische dienstverlening aan inwoners verder uit te breiden en te verbeteren.  Om aan de toenemende ondersteuningsvraag te kunnen voldoen, organiseren ze een uitwisseling van vragen en vrijwilligers. 

De overheid geeft inwoners steeds meer verantwoordelijkheid om zelf oplossingen te vinden ter verbetering van de leefbaarheid. Mede daardoor is de vraag bij  vrijwilligersorganisaties  naar praktische dienstverlening zoals klussen in en om de woning flink toegenomen.

Inwoners en vrijwilligersorganisaties in Noordwest-Friesland hebben al diverse initiatieven opgezet om aan die vraag tegemoet te komen. Door goede samenwerking en afstemming kan nog beter aan de vraag worden voldaan. Humanitas, Present, Seun en Steun,  enkele kerkelijke organisaties,  het AZC in St. Annaparochie en drie vrijwilligersvacaturebanken in Noordwest-Fryslân slaan daarom nu de handen ineen.

De organisaties hebben allemaal eigen mogelijkheden, waaronder tuinwerk, klussen in huis, vervoer en administratieve ondersteuning. Wanneer individuele organisaties de vraag even niet aankunnen, delen ze de verzoeken met een of meer andere partijen. De organisaties kennen elkaars mogelijkheden en houden daar bij de verdeling van de vragen rekening mee.

Iedere vrijwilligersorganisatie  behoudt haar eigen netwerk en is rechtstreeks benaderbaar. Het werven van nieuwe vrijwilligers is en blijft een eigen verantwoordelijkheid voor elke individuele organisatie. De Skûle Welzijn speelt een coördinerende rol voor de vrijwilligersvacaturebanken en voor opleiding en training van vrijwilligers in de regio.

Niet alleen klussen, ook vrijwilligers kunnen worden uitgewisseld. Zo zijn inmiddels verschillende statushouders en asielzoekers uit het AZC in St. Annaparochie aan de slag in diverse klussen  die via de andere organisaties binnen zijn gekomen.

Inwoners die hulp nodig hebben bij klusjes in en rondom hun huis en daarvoor geen eigen middelen of mogelijkheden hebben (gering inkomen, geen netwerk en/of gebrekkige  gezondheid) kunnen een  van onderstaande organisaties benaderen:

  • Humanitas:                               06 50277507
  • Present:                                    06-57645837
  • Seun en Steun:                       06 12351389 (alleen voor inwoners van de gemeente Harlingen)
  • Leger des Heils:                      0517-412481

 

 

error: Bericht Beveiligd!