SamenLoop voor Hoop blikt terug op saamhorig evenement *foto*

Waar het 5 februari dit jaar begon met de kick-off, eindigde het woensdagavond 4 november met een terugblik. In de AMS verzamelden zich een kleine 50 mensen om herinneringen te delen aan de eerste SamenLoop voor Hoop Franeker 2015.

Een feestelijk moment met hapjes, drankjes, foto’s, filmpjes, gelardeerd met enkele toespraken. Mocht er één woord zijn waaraan de SamenLoop opgehangen zou kunnen worden, dan is dat wel ‘saamhorigheid’. Alle drie de sprekers refereerden er veelvuldig aan, zo ook voorzitter Gea Smits.

Anneke Jonker sprak de zaal toe als regiocoördinator Friesland voor ‘massage bij kanker’. Tijdens de SamenLoop verzorgden hiertoe geschoolde mensen uit haar netwerk vele verwenmomenten. Ze vertelde geraakt te zijn door de enthousiaste reacties.

Burgemeester en ambassadeur van de SamenLoop, Fred Veenstra, zette vooral ook de organisatie in de spotlights: “Zoveel vrijwilligers die hun nek hebben uitgestoken om zo’n mooi evenement neer te zetten. Onvermoede organisatietalenten kwamen bovendrijven.” Het vervulde hem met trots dat hij als ambassadeur eraan mee mocht werken. “We hebben met de SamenLoop laten zien dat we als gemeente ook een gemeenschap zijn.” Bij de opvang van de vluchtelingen onlangs, vertelde de burgervader, dat hij nog terug had gedacht aan de SamenLoop. “Samen hulp bieden, daarin hebben we elkaar gevonden, daar lopen mensen nog warm voor.”

Dieke van Dijk was vanuit KWF Kankerbestrijding als vrijwilliger nauw betrokken bij de organisatie. Als ervaringsdeskundige, ze mocht drie keer genezen van kanker, is ze zichtbaar aangestoken door het SamenLoop voor Hoop virus. “Jullie hadden een prachtige SamenLoop, ik heb ervan genoten. En dan dat fantastische weer. Degene die dat heeft geregeld, wil ik wel even spreken.” De geweldige opbrengst van € 67.000,00 brengt het KWF weer een stapje dichterbij haar missie dat niemand meer sterft aan kanker.

Gea Smits besluit met nogmaals woorden van dank aan al de mensen die hebben meegewerkt in de organisatie en aan de SamenLoop van Hoop: “Jullie waren een fantastisch team enne … dat er een volgende keer komt, dat is bijna wel zeker.”

error: Bericht Beveiligd!