SamenLoop voor Hoop: Vrijwilligers voor hand en spandiensten!

Het aftellen naar de SamenLoop voor Hoop, vrijdag en zaterdag 26 en 27 juni, is begonnen. De organisatie verwacht rond de 750 wandelaars/hardlopers en zo’n 40 survivors. Om het evenement soepel te laten verlopen, zijn nog veel vrijwilligers nodig. Helpende handen voor het opbouwen en afbreken, het schoonmaken van het terrein, de toiletten, muntentellers en mensen voor in de kassawagen.

Voor het opbouwen en afbreken zijn spierballen welkom op:

donderdag 25 juni ‘s avonds van 19.00 – 22.00 uur; vrijdag 26 juni van 07.00 – 14.00 uur; zaterdag 27 juni van 16.30 – 22.00 uur. En omdat vele handen nog altijd licht werk maken, hoeven die spierballen echt niet supergroot te zijn!

Alle andere hand en spandiensten zijn nodig tijdens het evenement zelf.

Vrijwilligersavond maandag 15 juni

Vrijwilligers die zich al hebben opgegeven plus degenen die dat nog gaan doen, worden niet in het diepe gegooid. Voor hen is er maandag 15 juni een vrijwilligersavond in CBS De Toermalijn in Franeker aan de P.J. Troelstrastraat 24. Aanvang is 19.30 uur. Vooraf opgeven is fijn (franeker@samenloopvoorhoop.nl), maar besluit je vijf voor half acht toch te gaan, weet je welkom.

Concreet is onze vraag:

Helpen jullie mee om van de eerste SamenLoop voor Hoop Franeker een onvergetelijk evenement te maken? Geef je op als vrijwilliger en draag op die manier jouw steentje bij! Trommel ook familie, vrienden en vriendinnen, ooms en tantes, buren en kennissen op om mee te helpen. Jullie zijn écht nodig.

Alvast bedankt.

De organisatie

error: Bericht Beveiligd!