Samenwerking tegen pestgedrag: Digitaal pesten? Mooi niet!

Voorlichting aan leerlingen en ouders is essentieel

Het jongerenwerk signaleerde vanuit de verschillende disciplines waarin ze werkzaam zijn dat binnen de gemeente Franekeradeel pestgedrag via de social media een actueel gegeven is! Daarom organiseren zij, in samenwerking met CSG Annamaria van Schurman en de Politie Franeker een voorlichtingscampagne voor leerlingen en ouders van de onderbouw van de AMS. De gemeente Franekeradeel ondersteund en onderschrijft het belang hiervan, want pestgedrag in welke vorm dan ook, is uit den boze.

Cyberpesten is een vorm van pesten waarbij de pestkoppen gebruik maken van sociale media.

Via internet  verspreiden ze kwetsend materiaal of zeggen ze kwetsende dingen over medeleerlingen. Het doel van deze pestkoppen is vaak om op die manier macht te krijgen over een persoon.

Het onderzoek

Een groep havisten van de AMS heeft in opdracht van jongerenwerk De Skûle Welzijn, en in het kader van het maken van een profielwerkstuk – een examenonderdeel-, onderzoek gedaan naar digitaal pestgedrag onder leerlingen van de AMS. De uitkomsten van dit onderzoek komen overeen met de landelijke cijfers.

Voorlichtingsdagen

Om digitaal pesten een halt toe te roepen en leerlingen op een verantwoorde manier om te laten gaan met sociale media, worden er op dinsdag 17 en woensdag 18 januari voorlichtingsdagen georganiseerd voor de leerlingen van het eerste leerjaar.

Tijdens deze dagen wordt het onderwerp met behulp van theatergroep Smoor, de inzet van een voorlichtingsbus van de politie en een workshop van het jongerenwerk op verschillende manieren inhoud gegeven.

De voorlichting van de ouders vind plaats op dinsdagavond 17 januari en is een afspiegeling van het programma voor de jeugd. Op deze avond worden ook de uitkomsten van het onderzoek van de leerlingen gepresenteerd.

error: Bericht Beveiligd!