School Hitzum moet sluiten

hitzumHitzum – (lc) Christelijke basisschool Underweis in Hitzum gaat dicht. Er zijn te weinig leerlingen. Momenteel volgen 22 kinderen de lessen in het dorp. Volgend jaar vertrekken vijf van hen en er komen geen nieuwe bij.Een basisschool moet van het rijk minimaal 23 leerlingen hebben. De school sluit per 1 augustus 2010. Er is geen ander basisonderwijs in Hitzum. De kinderen kunnen naar de christelijke school in Achlum.