Shake the World bij de Wereldwinkels

Franeker – De Wereldwinkels Franeker, Harlingen en Het Bildt roept al zijn inwoners op om mee te helpen de millennium doelen in 2015 te halen. Het startschot voor de verkoop van de armbandjes in Wereldwinkels Franeker, Harlingen en Het Bildt is inmiddels gegeven. Samen gaan alle Wereldwinkels de uitdaging aan 20.000 armbandjes te verkopen. Met de aankoop van een armbandje krijgt een vrouw in Zuid-Afrika toegang tot trainingen in productontwikkeling en het opzetten van een eigen onderneming.

Millenniumdoelen

In het jaar 2000 kwamen vertegenwoordigers van 189 landen bijeen en spraken een aantal doelen af die in 2015 moeten zijn behaald.

In 2015 moet:

Doel 1 Extreme armoede en honger uitgebannen zijn(gele armband)

Doel 2 alle jongens en meisjes naar school kunnen(groene armband)

Doel 3 alle mannen en vrouwen dezelfde rechten hebben(oranje armband)

Doel 4 sterke afname zijn van kindersterfte(lichtblauwe armband)

Doel 5 mindere sterfte zijn onder zwangere vrouwen(rose armband)

Doel 6 verspreiding van aids en malaria zijn gestopt(rode armband)

Doel 7 meer mensen leven in een duurzaam leefmilieu(donkergroene armband)

Doel 8 meer eerlijke handel, schuldenverlichting en hulp zijn(donkerblauwe armband)

Doel 1 wordt in 2015 gehaald! Er wordt bij de doelen 2 (alle jongen en meisjes naar school), 3 ( alle mannen en vrouwen dezelfde rechten), 6 (verspreiding van aids stoppen), en 7 (duurzaam leefmilieu met betrekking tot toegang tot veilig drinkwater) grote vooruitgangen geboekt, maar het lijkt er nog niet helemaal op dat deze doelen voor 2015 gehaald word.

Wat de doelen 4 de kindersterfte, 5 minder sterfte onder zwangere vrouwen en 7 met betrekking tot sanitaire voorzieningen betreft, is er een grote achterstand en als het zo blijft worden die doelen lang niet gehaald.

De armbandjes zijn er – net als de Millenniumdoelen – in acht kleuren. Zo steun je alleen al door het armbandje te kopen doel 1, 3 en 8. De campagne gaat deze zomer ook van start in België, Zuid Afrika, Scandinavië en waarschijnlijk ook in de UK.
Doe mee en help mee de millenniumdoelen in 2015 te bereiken door de aankoop van de millenniumarmbandjes

Deel dit bericht
Facebook
WhatsApp
Telegram
Twitter
LinkedIn
Pinterest
error: Bericht Beveiligd!