Alle genomineerden

Stadsschoonheidsprijs 2021 in Franeker uitgereikt *foto’s*

Vrijdag 4 november is de Stadsschoonheidsprijs 2021 van de Vrienden van Franeker uitgereikt. De ‘Korendrager’ is toegekend aan het Valckeniershuis in Franeker. Wethouder Jan Dijkstra overhandigde de plaquette aan Antje Hijma van de Stichting DBF, eigenaar van het pand.

Deze keer waren er acht nominaties voor de Stadsschoonheidsprijs. Voor de jury was het lastig een keuze te maken gezien de uiteenlopende kenmerken van de nominaties. Voor de Vrienden van Franeker geldt als algemeen criterium welke nominatie de meeste ‘aanwinst’ voor de stad Franeker oplevert. 

Top drie

De juryleden, Mirjam Holwerda, Petra IJdema en Kurt Boomgaard, kwamen na uitvoerig beraad uit op een top drie: Bakkerij Schaafsma, het Valckeniershuis aan de Voorstraat en de B&B aan de Turfkade 9.

Dit laatste adres viel als eerste af. ‘Ondanks de waardevolle bestemming en invulling als B&B, is het op detailniveau – met name het metselwerk – historisch gezien iets minder geslaagd’, aldus de jury.

Wel prees zij de renovatie van Bakkerij Schaafsma: ‘Met de zwarte kozijnen is geen poging gedaan het gebouw in de historische context te herbouwen, maar is voor een mooie en ingetogen vormgeving gekozen.’

Uiteindelijk kwam het Valckeniershuis als winnaar uit de bus. Dit voormalige professorenwoonhuis uit 1662 heeft jarenlang leeggestaan en raakte in verval. ‘Het pand is aan de buitenzijde op smaakvolle en historische juist wijze teruggebracht naar zoveel mogelijk de originele staat. Zowel de voorzijde van het gebouw als de zijgevel aan de Waagstraat ademen weer de sfeer van vroeger’. De originaliteit, de compleetheid en het meest consequent in vormgeving tot in detail en dat in combinatie met de vestiging van vijf appartementen, gaven voor de jury de doorslag voor het toekennen van de Stadsschoonheidsprijs 2021.

Het initiatief

De historische binnenstad van Franeker is gelardeerd is met een cultuurhistorisch en academisch verleden. Bij de inwoners van Franeker groeit het besef dat zij in een bijzondere stad wonen en kunnen bijdragen aan het behoud van het fraaie stadsbeeld. Met de Stadsschoonheidsprijs willen de Vrienden van de Stad Franeker deze positieve ontwikkelingen aanmoedigen en hebben hiertoe de ‘Korendrager’, de Stadsschoonheidsprijs in het leven geroepen.