Studiemiddag “de Geschiedenis van de Kartografie”

Op vrijdag 18 november 2016 van 13.00 tot 16.00 uur houdt de Werkgroep voor de Geschiedenis van de Kartografie een studiemiddag die gewijd is aan hemelkartografie. Tegen de achtergrond van de expositie ‘Varen op de sterren’ in het Koninklijk Eise Eisinga Planetarium in Franeker wordt door diverse sprekers op dit thema ingegaan.

Locatie en bereikbaarheid:
‘De stadsherberg’ (adres: Oud Kaatsveld 8, 8801 AB Franeker, tel.: 0517 392 686) en het Planetarium (Eise Eisingastraat 3) zijn beide op loopafstand van het station in Franeker.

Kosten deelname en aanmelden
De kosten voor deze studiemiddag bedragen €19,00. U kunt zich opgeven door dit bedrag vóór 15 november 2016 over te maken op IBAN NL89INGB0004878973 t.n.v. GIN-Historische Kartografie te Zoetermeer.
Buitenlandse deelnemers kunnen (bij voorkeur) betalen per IBAN/BIC, t.w. IBAN: NL89INGB0004878973; BIC: INGBNL2A. Het maximum aantal deelnemers is 80, dus wacht niet te lang met aanmelden indien u van deelname verzekerd wilt zijn.

Contact
Reinder Storm: r.storm@uva.nl
Peter Quirijnen: sppm.quirijnen@pzh.nl

Meer informatie vindt u hier

hemel

error: Bericht Beveiligd!