gemeentewapen Waadhoeke

Succesvol dorpen- en wijkenfonds Waadhoeke door tot en met 2026

Uit een evaluatie van het dorpen- en wijkenfonds van de gemeente Waadhoeke blijkt dat wijkraden en dorpsbelangen erg tevreden zijn over het fonds. Vanwege deze positieve uitkomst en omdat het stimuleren van initiatieven van inwoners een belangrijk speerpunt is in het coalitieakkoord, is hiervoor weer een bedrag op de programmabegroting gereserveerd. Daarmee kan het Dorpen- en wijkenfonds weer door de komende jaren.

Het Dorpen- en Wijkenfonds is in 2018 in het leven geroepen om initiatieven van de inwoners in de dorpen en wijken te stimuleren. Er was 1,2 miljoen beschikbaar voor de jaren 2018, 2019, 2020 en 2021; €300.000 per jaar dus. Vanuit het fonds kunnen dorpsbelangen en wijkraden geld aanvragen voor hun projecten. De subsidies vallen in 3 categorieën:

  • Iedere wijkraad of dorpsbelang wijk ontvangt jaarlijks een waarderingssubsidie van € 500 (nadat het aangevraagd is).
  • Wanneer een onderzoek of project erg ingewikkeld is, is het mogelijk een ontwikkelsubsidie van maximaal € 10.000 aan te vragen.
  • Ten slotte kan voor de realisatie van een leefbaarheidsproject een subsidie aangevraagd worden van maximaal € 20.000.

In de jaren 2018 tot en met 2021 zijn er in totaal 146 keer subsidie aangevraagd: 31 keer ontwikkelsubsidie (21,2%), 95 keer projectsubsidie (65,1%), en 20 keer overige of niet-gespecificeerde aanvragen (13,7%). Van de 41 kernen hebben er sinds 2018 33 gebruik gemaakt van de subsidieregeling. Initiatiefnemers zijn over het algemeen (zeer) tevreden over de toegankelijkheid van de regeling en de ondersteuning vanuit de gemeente.

Kleine aanpassingen aan het fonds

Naar aanleiding van de evaluatie zijn er een paar aanpassingen aan het fonds gedaan. Zo komt er nu een vierde categorie bij: het dorpsbudget, als aanvulling op de waarderingssubsidie. Een andere aanpassing is dat het invullen van de projectenkaart WatWaarWaadhoeke verplicht wordt voor projecten die €5000 of meer ontvangen. Op de kaart op www.waadhoeke.nl/watwaarwaadhoeke staan projecten die dorpen en wijken in de gemeente al uitgevoerd hebben. Dorpen en wijken kunnen zo zien wat voor projecten in andere dorpen en wijken zijn geweest en kunnen zo makkelijk contact met elkaar opnemen om te informeren naar elkaars werkwijze.

Opnieuw budget voor de dorpen en wijken

Voor 2022 maakte de raad al eerder €300.000 beschikbaar voor het dorpen- en wijkenfonds. In de programmabegroting voor de komende jaren staat weer een bedrag van 1,2 miljoen ingetekend voor de jaren 2023, 2024, 2025 en 2026. De verwachting is dat de gemeenteraad graag akkoord gaat met de voortzetting van dit succesvolle fonds.

error: Bericht Beveiligd!