11 mei 2016: mantelzorgcafé

Het Steunpunt Mantelzorg Franekeradeel organiseert op woensdag  11 mei het Mantelzorgcafé, met als thema: “Gezond eten: zorg goed voor jezelf”. Dit mantelzorgcafé is bedoelt als ontmoetingsplek voor mantelzorgers, waar in een […]