Beschikbare standplaats voor visverkoop in Franeker

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waadhoeke stelt een standplaats voor visverkoop in Franeker beschikbaar. Het gaat om de volgende standplaats, Vrijdags, zaterdags en zondags of donderdags, […]