Beschikbare standplaats voor visverkoop in Franeker

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waadhoeke stelt een standplaats voor visverkoop in Franeker beschikbaar.

Het gaat om de volgende standplaats, Vrijdags, zaterdags en zondags of donderdags, vrijdags en zaterdags op de verharding in de groenstrook aan de Leeuwarderweg in Franeker, ter hoogte van de supermarkten aldaar.

Procedure

Voor de standplaats zal een standplaatsvergunning worden verleend. De gegadigden kunnen zich inschrijven voor de standplaats.

Inschrijving

De inschrijving staat open voor ondernemers, die vis en aanverwante producten verkopen. Gegadigden kunnen zich inschrijven via het aanvraagformulier voor een standplaatsvergunning op de website van de gemeente Waadhoeke. Inschrijven kan tot 1 juni 2024.

Loting

De vergunningverlening van de standplaats zal plaatsvinden via een loting (bij meerdere gegadigden) op het gemeentehuis in Franeker. De standplaatsvergunning wordt door de loting toegewezen aan een in aanmerking komende gegadigde. De in aanmerking komende gegadigden worden uitgenodigd bij de loting aanwezig te zijn. De loting zal plaatsvinden op 5 juni 2024 om 13.00 uur. De in aanmerking komende gegadigden dienen van tevoren kenbaar te maken of ze aanwezig zullen zijn bij de loting.

Criteria

De volgende criteria bij de verdeling van de standplaatsvergunningen worden gehanteerd:

  • Branche: Verkoop van vis en aanverwante producten;
  • Gegadigde dient een handelingsbekwame natuurlijke persoon te zijn;
  • Gegadigde dient gerechtigd te zijn om in Nederland arbeid te verrichten;
  • Gegadigde dient te staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel;
  • Gegadigde moet minimaal WA verzekerd zijn.

Looptijd vergunning

De standplaatsvergunning wordt eerst voor één jaar verleend. Wanneer de bepalingen uit de vergunning zijn nageleefd, kan de vergunning worden verlengd. Dit kan met een termijn van maximaal tien jaar.

Vragen?

Heeft u vragen over de procedure of is er iets onduidelijk voor u, neemt u dan contact op met de afdeling Veiligheid & VTH van de gemeente Waadhoeke via vergunningen@waadhoeke.nl of via 0517 380 380.