Koekactie van Vogelwacht Franeker en Omstreken

Deze week houdt Vogelwacht Franeker en Omstreken haar jaarlijkse koekactie in Franeker en omliggende dorpen. (o.a. Dongjum, Boer, Ried, Minnertsga, Tzummarum, Firdgum, Oosterbierum, Sexbierum, Tzum, Peins, Schalsum, Hitzum).

Koek-aktie van Vogelwacht Franeker en Omstreken

Deze week houdt Vogelwacht Franeker en Omstreken haar jaarlijkse koek-aktie in Franeker en veel omliggende dorpen. (o.a. Dongjum, Boer, Ried, Minnertsga, Tzummarum, Firdgum, Oosterbierum, Sexbierum, Tzum, Peins, Schalsum, Hitzum).

Vogelwacht Franeker e.o. zoekt vrijwillige webmaster

Franeker – De Vogelwacht Franeker e.o. bestaat sinds 1958 en is een vereniging met ruim 1300 leden en donateurs. Zij verzorgt o.a. de volgende activiteiten: weidevogelbescherming, een eigen ringgroep t.b.v. […]