Koekactie van Vogelwacht Franeker en Omstreken

Deze week houdt Vogelwacht Franeker en Omstreken haar jaarlijkse koekactie in Franeker en omliggende dorpen. (o.a. Dongjum, Boer, Ried, Minnertsga, Tzummarum, Firdgum, Oosterbierum, Sexbierum, Tzum, Peins, Schalsum, Hitzum).

De vrijwilligers komen donderdag 14, vrijdag 15 of zaterdag 16 januari bij u langs. Stel hun inzet niet teleur en koop één of meer heerlijke koeken aan de deur. De opbrengst wordt o.a. aangewend voor het aankopen en onderhouden van nestkastjes, het houden van een jaarlijkse film-avond, excursie en eductie.

Blijf op de hoogte van het vogelnieuws in uw omgeving en kijk daarvoor binnenkort op de vernieuwde website: www.vogelwachtfraneker.nl

error: Bericht Beveiligd!