Themabijeenkomst 2 oktober: Ouderenmishandeling

Franeker – Op woensdag 2 oktober organiseert De Skûle Welzijn in samen werking met Fier een themabijeenkomst over Ouderenmishandeling. Het is een interactief voorlichtingsprogramma bedoelt voor vrijwilligersorganisaties en vrouwenverenigingen. Deze kunnen na het bijwonen van deze presentatie besluiten Fier Fryslân binnen de eigen organisatie of vereniging uit te nodigen, voor een presentatie aan hun leden of vrijwilligers.

Op 1 juni 2013 is de campagne ‘Ik laat mijn oude dag niet bederven’ gestart.

Lichamelijke mishandeling, psychische mishandeling, verwaarlozing, seksueel misbruik, financiële uitbuiting en schending van de rechten… Jaarlijks zijn minstens 1 op de 20 ouderen slachtoffer van mishandeling. Dit cijfer wordt echter gezien als het topje van de ijsberg. Lang niet alles is bekend, er wordt gezwegen over wat zich in de omgeving van veel ouderen afspeelt; er is veel verborgen leed. Ouderen melden zelf niet of nauwelijks grensoverschrijdend gedrag en mishandeling. Taboe en schaamte, loyaliteit, angst, ziekte, zwakte, sociaal isolement en het ontbreken van beleid rond (on)gewenste omgangsvormen zijn redenen. Meer weten? www.fierfryslan.nl

Fier – een expertise- en behandelcentrum op het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties – wil dit taboe doorbreken. Deze presentatie wordt u aangeboden door De Skûle Welzijn en is geheel kosteloos.

Per organisatie kunnen zich maximaal 3 personen aanmelden, dit kan tot 30 september.

Aanmelden of meer informatie? Bel 0517-393750 of mail info@deskule.nl

 

error: Bericht Beveiligd!