Tijdschrift Franicker, editie 2017 verschenen

De jaaruitgave 2017 van het tijdschrift Franicker is verschenen. Ook deze keer weer met bijzondere artikelen die teruggrijpen op de geschiedenis van deze stad.  Zo is er een bijdrage van Pieter Breuker over het vorig jaar geopende Keatsmuseum en ook over de drie musea die eraan vooraf gingen.

Een artikel gaat over het ontstaan van volkstuinen, ‘opdat de armlastigen zelf hun voedsel konden verbouwen’. Wist je dat de eerste officiële volkstuin in Nederland in 1838 in Franeker werd opgericht met als doelstelling  ‘het levensgenot te verhogen en de mannen uit de kroeg te houden’?

Voorts belicht Marjan Brouwer het leven van Hessel van Martena, de bouwheer van het Martenahuis, en zijn twijfelachtige rol in de Saksische tijd in Fryslan. Nu de herbouw van de Dongjumer Waterpoort weer actueel is, doken we in de stadsarchieven. Daar lezen we dat de afbraak, 180 jaar geleden, veel hindernissen kende en maar liefst twee jaar in beslag nam.

Deze en meer lezenswaardige artikelen zijn te lezen in de nieuwe Franicker, dat met prachtige kleurenfoto’s is geïllustreerd. Franicker nr. 17 is voor 4,95 te koop bij boekhandel Bruna, Primera, Museum Martena en Café De Doelen.

 

Foto: voorzijde 17de editie van de Franicker met de Koningsbal van de PC uit 1883.