Traditionele Jelle Scholtens partij weer geslaagd *foto’s*

Jelle Scholtenspartij

Op maandag 7 augustus werd de traditionele Jelle Scholtens partij verkaatst. Jelle Scholten was de vaandeldrager van k.v.Jan Bogtstra. Er werd gekaatst in 2 poules. Dat er spannend gekaatst werd bleek uit de standen op de telegrafen. De poulewinnaars streden om de kransen.

Jelle Jan Bouma , Michel v/d.Veen en Douwe Winsemius trokken aan het langste eind. Tweede werden Bennie Hof, Jan Hof en Jan de Vries. Michel werd uitgeroepen tot Koning van de partij.