Eigen foto voor de Trekker Ljochtjestocht Waadhoeke 2023

16 dec. Trekker Ljochtjestocht Waadhoeke *update met straatnamen route*

De route voor op 16 december is bekend, met ruim 100 trekkers gaat de route over de volgende dorpen en Stad!: Menaam, Marsum, Inglum, Beetgum, Bitgummole, Sint Annaparochie, Sint Jacobiparochie, Minnertsga, Tzummarum, Oosterbierum, Sexbierum, Franeker en Dronrijp.

De precieze straten van de route voor de Trekker Ljochtjestocht Waadhoeke 2023:

Start 17:15 uur: Graldasingel ( Menaam), Orxmasingel, Rypsterdyk, Lytsedyk, Mieddyk, Ryksstrjitwei, Rypsterdyk, Bokmasingel ( Marsum), Hegedyk, Bitgumerdyk, Sirtemawei, Tilledyk, Buorren ( Engelum), Harnedyk, Ingelumerdyk, J.h. van Aismawei ( bitgummole), It Bosk, Alddyk, Langhuisterweg, Middelweg- Oost ( Sint- annaparochie), Van Harenstraat, Statenweg, Middelweg- West, Oosteinde ( Sint- jacobiparochie), Zuideinde, Zuiderweg, Hermanawei ( Minnertsga) , Ferniawei, Tjessingawei, Swaerderwei ( Tzummarum), Buorren, Kleasterwei, Lidlumerwei, Haerdawei ( Oosterbierum), Hearewei, Tsjerk Hiddesstrjitte ( Sexbierum), Nije Buorren, Frjentsjerterein, Frjentsjerdyk, Slachte, Getswerderdyk, N384, Hertog Van Saxenlaan ( Franeker), Hocquart, Vijverstraat, Zuiderkade, Dijkstraat, Oud Kaatsveld, Leeuwarderweg, Rijksstraatweg, Harnzertrekwei ( Dronryp), De Alde Mar, Sjaerdamasingel, Hobbemasingel, Haerewei, Rijkstraatweg, Rypsterdyk, Dyksterbuorren, Lytsedyk, Mieddyk, Orxmasingel ( Menaam), Graldasingel.

Wil je je nog aanmelden? Dat kan nog steeds via deze link: https://docs.google.com/…/1FAIpQLSegtiO7gxl…/viewform…
Bij vragen mail ons even via dit Emailadres: Trekkerljochtjestocht@outlook.com .