Tropische Takomstpartij goed voor € 2500.-

De kaatswedstrijd die ook wel eens “De Koekepartij” wordt genoemd leverde het prachtige bedrag op van € 2500.-. De deelnemers krijgen bij de loting 5 doos koeken voor verkoop, en met de opbrengst hiervan, samen met de sponsoren steunen zij leeftijdsgenoten die minder valide zijn. De sterke voor de zwakke, dit jaar voor Visio de Brink, die hiervoor aangepaste speeltoestellen kan aanschaffen.

De wedstrijd: er werd in Oosterbierum gekaatst in twee poules. Ieder partuur kaatste drie partijen. Bij de jongens bleek het trio Sil Leystra (Westhoek), Jouke Vlasbloem (Makkum) en Roel Pieter de Jong (Ried) het sterkst want zij wonnen de finale op 5-1 en 6-4 van Tycho de Groot (Menaam), Jolt Vollema (Peins) en Riemer Hoekstra (Ee).

De kleine premie ging naar Wiebe Dijkstra (Anjum), Ruben Eijzenga (Berltsum) en Klaas Pier Folkertsma (Wons), want zij bleken sterker dan Lieuwe van der Werff (Koarnjum), Djurre Seerden (Franeker) en Habtamu Emke de Hoop (Wommels).

Bij de meisjes die sinds 2010 meedoen met de Takomstpartij vierde het partuur Serena Hovenga (Marsum), Leila-Janneke Moufakkir (Reduzum) en Martzen Deinum (Wommels) de overwinning.

Dit trio was voor Rixt Sinnema (Wergea), Jeska Terpstra (Easterein) en Jennie Terpstra (Mantgum) te sterk. Serena Hovenga c.s. won met 5-4 en 6-2. De kleine premie was voor Selma van der Molen (Witmarsum), Kim Dijkstra (Makkum) en Anne Monfils (Kimswerd) door met 5-2 en 6-0 te winnen van Hiske Zeinstra (Peins), Mintje Meintema (Dronryp) en Marije Hellinga.

Bij de foto’s van Lijkle Spijksma:
Groepsfoto van de winnaars met scheidsrechters.
Winnaars jongens:Vlnr: Sil Leystra, Jouke Vlasbloem (met wisselbeker) en Roel Pieter de Jong
Winnaars meisjes: Vlnr: Serena Hovenga, Martzen Deinum (met wisselbeker) en Leila-Janneke Moufakkir

Oosterbierum  Takomstpartij 1 juli 2015 alle prijswinnaars en scheidsrechters Oosterbierum  Takomstpartij 1 juli 2015 vlnr Serena Hovenga, Martzen Deinum en Leila-Janneke Mofakkir Oosterbierum  Takomstpartij 1 juli 2015 vlnr Sil Leystra, Jouke Vlasbloem en Roel Pieter de Jong

error: Bericht Beveiligd!