De Twirre in Dongjum opent haar deuren als tijdelijke woonruimte!

Nadat Openbare basisschool de Twirre in Dongjum haar deuren in juli als basisschool gesloten heeft, worden de deuren opnieuw geopend als tijdelijke woonruimte. CareX Fryslan, tijdelijke huisvester, heeft de school recent in beheer gekregen van de Gemeente Franekeradeel.

CareX zorgt ervoor dat het pand tijdelijk weer een invulling krijgt, zolang de Gemeente Franekeradeel nog geen nieuwe bestemming heeft voor het pand. Op deze manier staat het pand niet leeg en kunnen er een aantal woningzoekenden tijdelijk geholpen worden.

CareX helpt mensen die tijdelijke huisvestingsproblematiek hebben, bijvoorbeeld door scheiding/relatiebreuk. In totaal kunnen er drie mensen wonen, als bewoner heb je een eigen lokaal als woonruimte en deel je de douche, keuken en toilet. Voor meer informatie kun je contact opnemen met CareX. CareX heeft tevens elke werkdag tussen 10.00 – 11.00 uur een inloopuur voor kennismakingsgesprekken.

error: Bericht Beveiligd!