201701263304

Uitnodiging voor de lezing over “Klooster Lidlum”

Uitnodiging voor de lezing over “Klooster Lidlum” door drs. S. van der Woude.

Op vrijdagavond 3 november 2017 organiseert de Oudheidkundige Vereniging Barradeel haar eerste lezing van het seizoen 2017/2018. Het onderwerp op deze avond is het Klooster-Lidlum. Door oud Oosterbierumer Siem van der Woude (verbonden aan Tresoar) zal deze avond aandacht worden besteed aan onder andere: Het verhaal van Klooster-Lidlum aan de hand van de kroniek die de klooster monnik Sibrandus Leo heeft geschreven over alle abten.

De geschiedenis van het klooster in het kader van de politieke ontwikkelingen in Fryslân. De opkomst en ondergang van het kloosterwezen in Fryslân en tenslotte de Premonstratenzer kloosterorder waar Klooster-Lidlum een onderdeel van was. Een dieptepunt in de geschiedenis van het klooster was de moord op Abt Eelco van Liauckema op de Uithof in Boksum op 22 maart 1332.

Eelco protesteerde tegen het zuipen en vlees eten in de heilige vastentijd door de broeders. De mannen konden deze ‘bekrompen’ kritiek niet verdragen en sloegen hun geestelijke vader met een knuppel dood. Geen varkenshaasjes maar witte rozen kwamen uit de mouwen van zijn pij tevoorschijn. Eelco werd in het lekengedeelte van de kerk begraven en als martelaar vereerd. Als zalige Eelco van Liauckema komt hij nog steeds voor in de heiligenkalender van de Orde van Premonstreit.

  • Datum: vrijdag 3 november 2017, aanvang 20.00 uur.
  • Locatie: Dorpshuis It Mienskar, Buorren 27, 8854AG Oosterbierum.
  • U bent van harte welkom!
  • De toegang is vrij.
201701263304
error: Bericht Beveiligd!