Unieke zilveren huwelijksbeker voor Museum Martena

Museum Martena is een prachtige zilveren huwelijksbeker rijker. De beker is door zilversmid Jeldert Gerrits in 1633 gemaakt. Daarmee is het een van de oudste stukken Franeker zilver.

De beker is prachtig gegraveerd met bloemen en ranken. Op de onderkant van de voet zijn twee wapenschilden gegraveerd, hangend aan een tak, met de initialen ‘WC’ en ‘TW’. Die initialen passen bij Waling Cornelis en Trijn Willems, beiden afkomstig van het Bildt. Zij worden genoemd in het Trouwregister van het Gerecht van Harlingen in april 1629. Het is bijzonder dat de personen die bij de initialen horen geïdentificeerd kunnen worden.

De beker is voorzien van de jaarletter ‘b’ en daarmee is het voor het merkenonderzoek een opmerkelijk object. De combinatie van de wapens, het stadsmerk en het meesterteken maakt dat alleen het jaar  1633 in aanmerking komt als jaar van vervaardiging. Daarmee is de beker het eerste Friese stuk zilver met een jaarletter die aan 1633 kan worden gekoppeld.

Museum Martena had nog geen werk van deze Jeldert Gerrits in de collectie, noch bekers van dit type. De beker is van uitstekende kwaliteit, het graveerwerk is erg mooi. Het is tevens een van de oudste stukken Franeker zilver. De beker is door de Ottema-Kingma Stichting aangekocht en in bruikleen gegeven aan Museum Martena.

error: Bericht Beveiligd!