Verenigd Links voor behoud zwembad Bloemketerp

Franeker – Lijsttrekker voor de nieuwe partij Verenigd Links in Franeker, Martijn Joosten, was er 28 mei 2011 bij toen voorlopig de laatste diploma’s werden uitgereikt in Zwembad “Bloemketerp”. Een emotionele gebeurtenis ook voor de Optisport medewerkers, “het gaat zoals het gaat”, maar ook onbegrijpelijk hoe een voorziening die voor zulk een feestelijke stemming kan zorgen en lokaal, regionaal maatschappelijk nut dient door kinderen te leren zwemmen 1 juni 2011 gesloten wordt.

Verenigd Links geeft aan dat de gemeente het maximale moet doen om dit soort voorzieningen open te houden voor jong en oud. Het is altijd prioriteiten stellen, maar het is haast ondemocratisch wanneer de belangen van de meerderheid van de bevolking niet gedient worden, waar stem je dan op de volgende keer?

Joosten geeft aan dat dit soort besluiten het vertrouwen van de bevolking in de lokale politiek onnodig schade toebrengt, en juist de financieel minder sterke groepen harder treft, en laat weten dat Verenigd Links bij de komende gemeenteraadverkiezingen juist hierom verkiesbaar wil zijn. Dan kan het hart van de bevolking spreken en er blijvend wat veranderen.