Verkeersstremming Dongjum-Ried

Franeker [Franekeradeel.nl]- Op maandag 11 mei a.s. wordt met de aanleg van het fietspad begonnen. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Becono bv uit Drachten. Vanwege de ligging van zowel de waterleiding als de gasunie leiding onder het tracé van het nieuwe fietspad moeten de werkzaamheden hoofdzakelijk vanaf de weg worden uitgevoerd. Dit betekent dat het materieel op de rijbaan staat te werken. Hierdoor is het vanwege veiligheidsvoorschriften noodzakelijk dat tijdens de werktijden het weggedeelte tussen Dongjum en Ried voor het doorgaande verkeer is afgesloten met uitzondering van fietsers. Tijdens de stremming van het doorgaande verkeer wordt er gehandhaafd op de naleving van de stremming

De planning is dat het fietspad voor de bouwvakantie gebruiksklaar is. Dit geldt niet voor de nieuwe brug over de Dongjumervaart, deze zal worden opgeleverd op 1 oktober 2009.
De werkzaamheden zijn afhankelijk van de weersomstandigheden. De uitvoeringsduur kan dus uitlopen.
Gedurende de werkzaamheden worden de bewoners van de afgesloten weggedeeltes verzocht hun auto elders te parkeren.