Verkeersweek CBS de Toermalijn in Franeker

rood_logo_printFraneker – In de week van maandag 27 t/m vrijdag 31 mei, wordt op de CBS de Toermalijn in Franeker een Verkeersweek gehouden. Er zal aandacht zijn voor: Ten eerste, Goochem gordelactie, maandagmorgen 27 mei, groepen 3,4,5  Om de kinderen en hun ouders te informeren over de huidige regels voor het vervoer van kinderen in auto’s, worden de kinderen uit groep 3,4, en 5 gemeten door vrijwilligers van Veilig Verkeer Nederland, afdeling Fryslân. Na meting langs de grote Goochem-meetlat ontvangen zij een meetbewijs, Goochem-kleurplaat en een brief voor de ouders. Zijn zij nog geen 1,35 meter dan moeten zij vervoerd worden in een kinderzitje.

2.            Verkeerswandeling voor de kleuters (m.m.v. politie)

Een praktijkles m.m.v. de politie (in vol ornaat), om ook de jongste leerlingen de belangrijkste verkeersregels bij te brengen.

3.            Fietslessen, dinsdag 28 t/m vrijdag 31 mei, groepen 4-8

De Fietsersbond, afdeling Fryslân zal fietslessen geven aan de kinderen van groep 4 t/m 8. Aangezien kinderen minder fietsen hebben zij minder inzicht in het verkeer en gaan ook de praktische fietsvaardigheden achteruit. Dit geeft o.a. problemen bij het groepsfietsen naar de gymlessen.

De lessen bestaan uit een theoriegedeelte en een praktijk gedeelte. In de theorieles worden knelpunten uit de fietsroute van school naar sporthal getoond en besproken. In de hogere groepen komen ook andere lastige verkeerssituaties in Franeker aan de orde. Voor de praktijklessen wordt op het schoolplein een fietsparcours uitgezet, waarop de kinderen oefenen in groepsfietsen en individueel fietsen.

4.            ‘Luisteris’, groep 8, donderdag 6 juni

Op donderdag 6 juni komen mensen van de Nederlandse Spoorwegen les geven over risicovol gedrag rondom het spoor (spoorwegovergangen, lopen langs het spoor, ‘geintjes’ op het perron).

Deze verkeersweek wordt georganiseerd door het team en de verkeersouders van de Toermalijn.

Medewerking wordt verleend door: Veilig Verkeer Nederland, afdeling Fryslân Fietsersbond, afdeling Fryslân Nederlandse Spoorwegen