Verkeersweek CBS Toermalijn

Op dinsdag 8 september a.s. om 13.40 uur  doet wethouder verkeer Joop Bekkema de aftrap van de jaarlijkse verkeersweek op CBS Toermalijn in Franeker. Tijdens de verkeersweek staan ‘veilig naar school gaan’ en ‘een veilige schoolomgeving’ centraal.

De onderbouwleerlingen gaan ‘Op voeten en fietsen naar school’. Bij de bovenbouw-leerlingen staat het groepsfietsen centraal. De leerlingen van groep 8 gaan ‘parkeerkaarten’ uitdelen aan goed- en fout geparkeerde autobestuurders.

Groene kaarten voor wie het goed doet, rode kaarten voor zij die het niet volgens de regels doen. Op die kaarten staat aangegeven waar ouders wel kunnen parkeren in de schoolomgeving. De wethouder zal als eerste een ‘groene’ of ‘rode’ kaart uitdelen. 

Weer naar school en het verkeer

Na de schoolvakantie is het voor iedereen wennen. Voor kinderen die weer naar school gaan, maar ook voor alle andere weggebruikers die, na een rustige vakantieperiode weer veel schoolgaande kinderen tegenkomen. Helaas gebeuren er jaarlijks, tijdens de eerste drie maanden na de zomervakantie, relatief veel verkeersongevallen waarbij schoolgaande kinderen in de leeftijdscategorie van 0 tot 14 jaar zijn betrokken.

De actie ‘Op voeten en fietsen naar school’

Het doel van de ‘Op Voeten en Fietsen naar School’ is om de kinderen tijdens de actie op de fiets of lopend naar school te laten gaan. Maar het gaat niet alleen om één dag. Het liefst moet de actie een blijvend effect sorteren. Daarnaast is de actie het moment om aandacht te vragen voor onveilige verkeerssituaties rondom uw school en op verkeersroutes van en naar de school.

Oefenen met de ouders

Uit cijfers blijkt dat kinderen op een steeds latere leeftijd zelfstandig naar school gaan. Samen met het kind de meest veilige schoolroute kiezen en deze samen oefenen bevordert het zelfstandig naar school gaan.

Verkeersveilige schoolomgeving

Autoverkeer, fietsers en voetgangers moeten elkaar niet hinderen. Geparkeerde auto’s op de doorgaande weg vóór school maken het voor kinderen onoverzichtelijk en daarmee gevaarlijk.

Auto’s van ouders die hun kinderen naar school brengen met de auto mogen ook geen overlast geven voor de buurt. Parkeren voor uitritten, garages, in het openbaar groen is dus niet toegestaan: alleen parkeren op die plaatsen waar het mag!