Vertegenwoordiger lokale horeca ondernemers uit zorgen om financiering ‘zuipketen’ in gemeente Waadhoeke

Een vertegenwoordiger van de lokale horeca ondernemers schrijft namens de leden een brief aan de burgemeester en wethouders van de gemeente Waadhoeke. Hierin uiten  zij hun zorgen over het initiatief van Connexa met de competitie ‘pimp dyn keet’ waarbij 3 keten 750 euro hebben ontvangen voor het opknappen van hun keet. Terwijl de horeca zich moet houden aan allerlei wetten en regels kunnen de eigenaars en bezoekers van ‘zuipketen’ vrij hun gang gaan.

 

Hierbij uit ik namens de leden mijn zorgen u over het recente initiatief van Connexa, waarbij zuipketen worden gesubsidieerd via Connexa door uw gemeente. Drie keten in uw gemeente hebben 750 Euro ontvangen voor de competitie “pimp dyn keet”. Dit vinden de Horecaondernemers de omgekeerde wereld. Horecaondernemers raken gefrustreerd door dat illegale praktijken beloond worden. Als vertegenwoordiger van de lokale ondernemers wil ik graag met u in gesprek gaan over dit onderwerp waarbij alcoholgebruik zonder toezicht wordt beloond.

Zuipketen hebben in Nederland de afgelopen jaren een prominente plaats gekregen op de politieke agenda, en terecht. Het overmatige alcohol- en drugsgebruik onder jongeren in deze hokken en keten is een zorgwekkend fenomeen dat niet genegeerd mag worden. Niet alleen leidt dit tot gezondheidsrisico’s voor de jongeren zelf, het gebrek aan naleving van wet- en regelgeving kan ook gevaarlijke situaties veroorzaken.

In 2010 is het ketenbeleid al tot prioriteit benoemd in het kader van de Drank- en Horecawet, waarbij gemeenten werden opgeroepen actief beleid te voeren om deze problematiek aan te pakken. Het doel was om enkel kleinschalige huiskamerketen toe te staan onder strikte voorwaarden. Grootschaligere buurtketen en semi-commerciële keten zijn volgens deze wet niet toegestaan en dienen gesloten te worden. Echter, ondanks deze richtlijnen, blijft overlast door zuipketen een dagelijks probleem.

Uit onderzoek van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) blijkt dat bijna één op de drie horecaondernemers oneerlijke concurrentie ervaart van zuipketen. Waar zonder alcoholvergunning drank word verkocht, zonder leidinggevende met sociale hygiëne, geen belastingplicht, schenken onder 18, waar roken wordt toegelaten etc. Als vertegenwoordiger van de lokale horecaondernemers maak ik mij ernstige zorgen over het grootschalig uitblijven van gemeentelijke handhaving rondom deze hokken en keten. Dit ondermijnt niet alleen het eerlijke speelveld voor ondernemers, maar ook het effectieve alcoholpreventiebeleid onder jongeren.

Ik pleit namens onze leden voor een striktere handhaving en het stopzetten van deze subsidie aan zuipketen door Connexa. Het is cruciaal dat illegale praktijken niet beloond worden en dat er een gelijk speelveld wordt gecreëerd voor alle horecaondernemers. Ik verzoek u om op korte termijn een open dialoog tussen de gemeente, lokale horecaondernemers en andere betrokken partijen te initiëren om tot passende oplossingen te komen voor dit vraagstuk.

 

error: Bericht Beveiligd!