Voorleesdagen op SBO De Bolder

Net als veel andere scholen doet SBO De Bolder mee aan de nationale voorleesdagen. In een week tijd komen 50 voorlezers in de groepen om te laten zien dat (voor)lezen leuk en belangrijk is.

De voorleesdagen zijn op de Bolder gestart met een grappige aftrap, verzorgd door de leerkrachten, die verkleed verhalen voorlazen en uitbeelden. De daaropvolgende week zijn er dagelijks mensen in de school die voorlezen. Op donderdag 28 januari zijn 10 voorlezers uit de lokale politiek aanwezig. Freerk van der Hauw heeft dit geregeld vanuit zijn functie als bestuurslid “Vrienden van de Bolder”, een stichting die SBO de Bolder (financieel) ondersteunt bij extra activiteiten.

De voorleesdagen worden op vrijdag 5 februari afgesloten met een voorleeskampioenschap.

Op de foto:  mw. R. Tichelaar leest voor in de Top

bolder