Vrijwilligerscentrale van De Skule Welzijn zoekt vrijwilligers

Elke maandagmiddag van 14:00 – 16:00 uur kan men in De Skule Welzijn terecht voor gratis antwoorden en praktische hulp tijdens het inloopspreekuur. Het gaat bijv. om: – aanvragen van een uitkering, ziektekosten verzekering omzetten. kwijtschelding aanvragen, enz. De Advies en informatie winkel is op zoek naar een vrijwillige medewerker voor de maandagmiddag in De Skûle Welzijn. Heeft u kennis van regelingen en affectie met bv boekhouden dan is dit misschien geschikt vrijwilligers werk voor u.

Vrijwilligers worden geschoold.

Daarnaast worden er vrijwillige fietsdocenten gezocht. In een cursus (twee dagen theorie, twee dagen praktijk) worden vrijwilligers opgeleid voor het geven van praktische fietscursussen op verschillende niveaus en aan diverse doelgroepen.

Een fietsdocent geeft fietsles aan: kinderen van de basisschool; leerlingen voortgezet onderwijs; 55 plussers en nieuwe Nederlanders. Vaardigheden en kwaliteiten: affiniteit met fietsen; ervaring en enthousiasme om voor een groep te staan; lichamelijk fit zijn; actieve houding; bereid tot volgen van een opleiding; inzetbaar op meerdere locaties (in eigen provincie).

Daarnaast zoekt Het Prinses Beatrix Fonds een coördinator voor het collecteren voor Franekeradeel. De collecteweek is in september. Zij/hij is de spin in het web voor de wijkhoofden, die al jaren meedraaien om ieder jaar de collecte week weer tot een succes te maken. De taken zijn o.a: bestellen collecte materiaal, en eventuele bezorging bij de wijkhoofden. mee enken met vragen van een wijkhoofd, en de financiële afwikkeling na de collecte week.

Belangstellenden kunnen zich (bij voorkeur via de website) aanmelden bij de Vrijwilligerscentrale van De Skûle Welzijn, Godsacker 35 te Franeker (0517-397800) Andere vacatures bekijken? www.deskule.nl

De Vrijwilligerscentrale is ook bereikbaar in Harlingen in MFC Het Vierkant op maandagmorgen en donderdagmorgen van 9.00 -12.00 uur.
Als laatste worden er met spoed senioren consulenten gezocht, dit zijn vrijwilligers die samen met het gebieds/stadsteam oudere burgers ondersteunt om krachtig en zelfredzaam te blijven. Dit doen zij d.m.v.  preventieve huisbezoeken.

Met behulp van de huisbezoeken kunnen ouderen zich laten informeren over zaken waar zij in het dagelijks leven tegenaan lopen. De senioren consulent  geeft een steuntje in de rug en biedt praktische informatie en hulp. Gezocht wordt naar vrijwilligers die: affiniteit hebben met ouderen; invoelend en goed kunnen luisteren; geloven in de eigen kracht van de ander en communicatief vaardig zijn. Trainingen zijn op 6, 13 en 20 september. Aanmeldingen vanuit de gemeente Harlingen: j.schaap@harlingen.nl. Aanmeldingen vanuit de gemeente Franekeradeel: m.burgers@gebiedsteamfranekeradeel.nl.