Waadhoeke zet ook op YouTube in op burgerparticipatie

Voor de rondetafelgesprekken van 29, 30 mei en 1 en 6 juni is in korte tijd een filmpje gemaakt over burgerparticipatie in Waadhoeke. Het filmpje is te zien via YouTube en legt uit wat volgens Waadhoeke de basis is voor een goede samenwerking: respect voor elkaar.

Een tweede ronde Rondetafelgesprekken

Waadhoeke gaat tijdens de rondetafelgesprekken graag in gesprek over de relatie tussen gemeente en inwoners. Hoe komen initiatieven uit de bevolking tot volle wasdom? En hoe neemt de gemeente haar inwoners mee in beleidsprocessen? Daarvoor moet de gemeente – het bestuur én de ambtenaren – met beide benen in de maatschappij staan. Daarmee begint Waadhoeke graag volgende week, met de rondetafelgesprekken. Bekijkt u het filmpje en komt u ook?

Nederlands, Fries en Bildts

Het filmpje is op dit moment te zien in het Nederlands en Fries. Aan de Bildtse versie wordt gewerkt. Het streven is om dat filmpje klaar te hebben voor het rondetafelgesprek in Sint Annaparochie (1 juni in MFC Ons Huis).

Wanneer en waar zijn de rondetafelgesprekken?

De rondetafelgesprekken zijn op de volgende data en locaties:

  • Maandag 29 mei, van 19.30 – 21.30 uur, MFC de Helling in Winsum
  • Dinsdag 30 mei, van 19.30 – 21.30 uur, ECR Kening State in Franeker
  • Donderdag 1 juni, van 19.30 – 21.30 uur, MFC Ons Huis in Sint Annaparochie
  • Dinsdag 6 juni, van 19.30 – 21.30 uur, MFA d’Ald Skoalle in Dronryp

Alle avonden zijn voor alle toekomstige Waadhoekers opengesteld; inwoners van Dronryp zijn bijvoorbeeld dus ook van harte welkom in Winsum of andersom.

Hoe ziet het programma eruit?

In kleine groepjes wordt met elkaar over verschillende thema’s van gedachten gewisseld. De inbreng van de inwoners is belangrijk voor de nieuwe gemeente Waadhoeke om de nieuwe gemeente in te kunnen richten. Aanmelden is niet nodig.

error: Bericht Beveiligd!