Waddenpoort en Oldtimer Schepen festival feestelijk geopend *foto’s*

De afgelopen jaren is hard gewerkt om van Franeker een echte Waddenpoort te maken en de stad beter bereikbaar te maken over land én water. De projecten zijn afgerond en dus tijd voor een feestje en de officiële opening.

De gemeente Franekeradeel heeft de afgelopen drie jaar samen met de provincie Fryslân – het voormalige Friese Merenproject – ondernemers en bewoners gewerkt aan het programma Franeker Waddenpoort. Met dit project is de stad beter bereikbaar en zichtbaar geworden over land én water en vormt het een belangrijke toegangspoort in het Friese Waddengebied. Zo kreeg de Ster van de Elfsteden een nieuwe Stationsbrug en Saakstrabrug en werd de Oosterpoortsdam vervangen door de Oosterpoortsbrug. Ook zijn er langs de bolwerken nieuwe aanlegplaatsen gecreëerd voorzien van de nieuwste watersportvoorzieningen.

En het ziet er prachtig uit, vanavond werd dan ook met vele betrokkenen, wethouders, raadsleden en andere genodigden het waddenpoort project feestelijk afgerond dan wel geopend. Door in diverse bootjes onder de Oosterpoortsbrug te varen en de confetti kanonnen te laten knallen werd de officiële handeling gedaan door wethouder Joop Bekkema. Tevens waren er mooi shows te zien van de Franeker kanoclub en was er een spectaculaire Flyboardschow.

Hiermee was het Waddenpoortproject 1.0 afgesloten en werd het Oldtimer en Schepen festival geopend wat nog twee dagen duurt. Het Waddenpoortproject krijgt overigens nog een vervolg met de verbreding van de bocht in het van Harinxmakanaal ter hoogte van de Zuiderkade en de herinrichting daarvan. Waddenpoort 2.0

Wij waren erbij en maakte een foto-impressie