Wat gebeurt er met een medicijn in ons lichaam? – college van Durk Breimer

Welke weg legt een geneesmiddel af door ons lichaam en wat gebeurt er tijdens die reis? Die intrigerende vraag stellen we onszelf niet zo vaak, terwijl iedereen weleens een medicijn neemt – velen zelfs dagelijks. Over de reis van medicijnen door ons lichaam vertelt Douwe (Durk) Breimer bij de Academie van Franeker op 5 april tijdens zijn publiekscollege ‘Wat gebeurt er met een geneesmiddel in ons lichaam?’.

De werking van een medicijn
In dit college volgen we de weg die een geneesmiddel aflegt nadat het is ingenomen. Waarom kunnen we het ene middel als tablet of capsule innemen (paracetamol) en moet een ander via een injectie worden binnengebracht (insuline)? We volgen bijvoorbeeld paracetamol op z’n weg door en uit het maagdarmkanaal naar het bloed en naar de plaats waar het z’n werking moet doen. En wat bepaalt hoelang het medicijn daar blijft? Hoe snel verlaat het middel het lichaam weer en in welke vorm? De snelheid waarmee deze zogeheten eliminatie plaatsvindt, bepaalt mede waarom we het ene middel maar één keer per dag hoeven in te nemen en het andere drie keer. Prof. Breimer laat ook zien dat het eliminatieproces bij de een veel sneller gaat dan bij de ander. Daarom is ‘Farmacotherapie op Maat’ nodig – de titel van de oratie van Breimer in 1976.

Oud-rector magnificus in Leiden
Douwe (Durk) Breimer is geboren en getogen in Aldemardum. Hij studeerde farmacie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij promoveerde op de ‘lotgevallen van slaapmiddelen in ons lichaam’ aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. In 1975 werd Breimer hoogleraar farmacologie en farmacotherapie aan de Universiteit Leiden. Van 2001 tot 2007 was hij rector magnificus. Breimer was erepromotor van toenmalig koningin Beatrix in 2005. Hij ontving diverse onderscheidingen voor zijn wetenschappelijk werk, waaronder zeven eredoctoraten. Na zijn pensionering was hij mede-oprichter van University Campus Fryslân in Ljouwert. Breimer is sinds kort lid van de Raad van Advies van de Academie van Franeker.

Het publiekscollege vindt plaats op 5 april in de collegezaal van de Academie van Franeker (Botniastins, Breedeplaats 1, Franeker). Aanvang: 20.00 uur. Toegangskaartjes à 10 euro zijn vanaf een halfuur voor aanvang verkrijgbaar in de Botniastins. Reserveren kan via academiefraneker.nl