Westra investeert groot in milieubescherming compostering

Onlangs heeft Westra een aanzienlijke investering gedaan in de vernieuwing van hun composteerterrein in Harlingen, hiermee blijven ze voldoen aan de milieuwetgeving van bodem- en waterbescherming.

Westra Groenrecycling, gelegen op industrieterrein Oostpoort in Harlingen composteert groenafval zoals takken en gras tot Keurcompost. Keurcompost voldoet aan de kwaliteitseisen voor toepassing in onder andere potgrond en de biologische akkerbouw.

Composteren vereist strenge vergunningen om de bodem en oppervlaktewater te beschermen en ervoor te zorgen dat er geen ongewenste milieueffecten of hinder voor de omgeving optreden. Het terrein, de afvoerputten en het percolaat bassin moeten daarom eens in de zes jaar grondig geïnspecteerd en goedgekeurd worden. Vorig jaar zijn de putten en het bassin al goedgekeurd, en dit jaar is de terreinverharding aan de beurt.

Om aan de vereisten voor de terreinverharding te voldoen, heeft Westra geïnvesteerd in een nieuwe asfaltvloer. Deze asfaltvloer bestaat uit meerdere lagen, waaronder een speciale vloeistofdichte laag, ook wel Sami genoemd, met daaroverheen een nieuwe laag asfalt. Dit zorgt ervoor dat de sappen die vrijkomen uit het gras en de compostering niet in de grond en sloot terecht kunnen komen. Het percolaat bassin vangt deze vloeistoffen op om vervolgens hergebruikt te worden in het composteringsproces.

Door aan deze strenge milieueisen te voldoen, voorkomt Westra milieuvervuiling en dragen zij bij aan een schonere bodem en oppervlaktewater.

error: Bericht Beveiligd!