Wethouder Joke Osinga lijsttrekker van de VVD

Tijdens de algemene ledenvergadering van VVD Franekeradeel is de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezing van 19 maart 2014 vastgesteld. Lijsttrekker voor de VVD Franekeradeel voor de gemeenteraadsverkiezingen is Joke Osinga.  Joke Osinga is sinds 2010 wethouder in de gemeente Franekeradeel. Zij heeft als wethouder de portefeuilles gemeentewerken, sociale zaken, onderwijs, milieu, welzijn, jeugdbeleid, zorg en dorpsvisies. De drie transities, AWBZ, Jeugdzorg en Participatiewet behoren ook tot haar portefeuille.

Van 2006-2010 was Joke Osinga VVD raadslid in de gemeenteraad van Franekeradeel.

De verdere kandidatenlijst bestaat uit een mix van enthousiaste jonge talenten en ervaren politici.

De volledige VVD kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014 ziet er als volgt uit:

1. Joke Osinga                         Franeker
2. Jan-Jurjen Hoitema        Sexbierum
3. Willem Spoelhof                Tzummarum
4. Bart Goeman Borgesius  Tzummarum
5. Haitze Weistra                    Franeker
6. Klaske Dijkstra                   Franeker
7. Justin van Abbema         Tzum
8. Dick Bijlsma                      Franeker
9. Emile Vogels                      Firdgum

foto Joke Osinga

error: Bericht Beveiligd!