Workshop Fruitbomen snoeien..

Workshop Fruitbomen snoeien, dat organiseert de Groei en Bloei afdeling Franeker op Zaterdag 4 Maart van 9.00-11.45. dit alles gebeurt bij Beamkerij Ferskaat o.l.v. Herke Giliam.Nesserlaan 4-a te Pingum.

  • Kosten 7.50
  • Opgave bij: afketolsma tel.0517-591326 of
  • email: afketolsma@waslicht .nl.

Bij opgave geld overmaken naar NL18Rabo 0320469883 t.n.v.KMTP afd.Franeker o.v.v naam en adres.