Zaterdag Tiny House evenement in Berltsum.

Op zaterdag 21 oktober is er een evenement rondom Tiny Houses in Berltsum. Het evenement is een vervolg op het door FNP Menameradiel gebrachte initiatiefvoorstel van 20 april j.l..

In ‘It Heechhout’ te Berltsum vindt zaterdag een evenement plaats rondom Tiny Houses. Het moet de behoefte aan dergelijke woningen in de gemeente peilen. Inmiddels hebben de verschillende dorpsbelangen al aan kunnen geven welke locaties zij eventueel geschikt vinden.

Het evenement begint om 10.00 uur en duurt tot 16.00 uur. Deze dag zullen verschillende aanbieders en architecten over hun woningen vertellen. Daarnaast is er een lezing rond de klok van 11 door Marjolein Jonker, een pionier op het gebied van Tiny Houses en tevens de eerste bewoner van een dergelijk huisje in Alkmaar, Nederland.

error: Bericht Beveiligd!