gemeentewapen Waadhoeke

Zes Friese gemeenten gaan samenwerken op gebied van groene reststromen

De gemeenten Súdwest Fryslân, Leeuwarden, Dantumadiel, Noardeast Fryslân, Harlingen, Waadhoeke en de agrarische sector stellen een plan van aanpak op om vraag en aanbod van bermgras en hekkelspecie in beeld te brengen. Het doel is om in 2023 de groene reststromen in de eigen gemeente en regio te benutten. Op maandag 31 oktober 2022 maakten deze gemeenten afspraken om te komen tot eenzelfde aanpak. Andere Friese gemeenten kunnen later ook aansluiten.

Groeiend vraagstuk bij agrarische sector

Vanuit de agrarische sector is de vraag groeiende naar gemeentelijke groene reststromen, bermgras en hekkelspecie. Dit is een duurzaam alternatief voor kunstmest. Door het gebruik wordt de biodiversiteit, bodemvruchtbaarheid en bodemgezondheid vergroot. Wethouder Jan Dijkstra: ‘Dit is echt in goeie manier om de boaiem te ferbetterjen. De boaiemwjerstân nimt bot ta en dat jildt ek foar it fochthâldend fermogen’. Gemeente Súdwest Fryslân startte met de initiatiefnemer Coöperatie Agricycling en Circulair
Terreinbeheer Nederland op dit gebied. De gemeenten Noardeast Fryslân, Leeuwarden, Harlingen, Dantumadiel en Waadhoeke zullen hierin gezamenlijk optrekken.

error: Bericht Beveiligd!