11 februari 2015: mantelzorgcafé

Het Steunpunt Mantelzorg Franekeradeel organiseert op woensdag  11 februari het Mantelzorgcafé, met als thema: Als het levenseinde nadert. Dit mantelzorgcafé is bedoelt als ontmoetingsplek voor mantelzorgers, waar in een informele sfeer ervaringen en tips uitgewisseld kunnen worden.

Daarnaast is er een mantelzorg coördinator aanwezig die de mantelzorger van verdere informatie kan voorzien.

Het thema van het aankomende mantelzorgcafé is: “Als het levenseinde nadert”.
Arno Huidekoper, contactpersoon van de VPTZ vrijwillige palliatieve terminale zorg, geeft een presentatie over deze organisatie en wat deze voor mensen in de laatste levensfase kan betekenen.

Locatie: De Skûle Welzijn, Godsacker 35, 8801 LM Franeker
Het mantelzorgcafé is geopend van 9.30 uur tot 11.30 uur.

De toegang is, evenals de koffie en thee, gratis.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ignatia Veltman, Steunpunt Mantelzorg Franekeradeel – De Skûle Welzijn, 0517- 393750, i.veltman@deskule.nl

error: Bericht Beveiligd!