Twee Koninklijke onderscheidingen in Franekeradeel

Franeker – Op woensdag 29 april zijn wederom de Koninklijke onderscheidingen door Burgemeester Haveman uitgereikt. Tijdens een feestelijke ceremonie en in aanwezigheid van familie, vrienden en vertegenwoordigers van besturen, ontvingen Rients de Boer en Eelko Peter Pettinga de Koninklijke onderscheiding. Zij zijn beide Lid in de Orde van Oranje Nassau geworden.

Personalia:

– de heer Rients de Boer, geboortedatum 7 december 1938, wonende te Achlum (hij wordt Lid in de Orde van Oranje Nassau)

Activiteiten

1972 – heden drager / bode begrafenisvereniging Achlum
Van 1972 tot 1979 is de heer de Boer drager geweest. Vanaf 1979 tot heden is hij bode en begeleidt ca. acht begrafenissen per jaar van begin tot eind. (4 uur per week)

1981 – 2006 bode van de begrafenisvereniging in Kimswerd
De heer de Boer heeft in 1981 toen de toenmalige bode in Kimswerd plotseling overleed, daar de taken overgenomen. Hij stak veel uren in de begeleiding van begin tot eind van een begrafenis. Ook nadien kwam hij nog een aantal keren terug bij de nabestaanden om te vragen hoe het ging. (150 uren per jaar)

1967 – 2000 lid van het bestuur van de Toneelvereniging in Achlum
In 1967 kwam de heer De Boer in het bestuur van de toneelvereniging. In 1972 werd hij voorzitter en in 1993 tot 1996 is hij regisseur geweest van de toneelvereniging. (20 uur per week tijdens het seizoen van september t/m maart)
In 1995 heeft hij voor zijn inzet en betrokkenheid een zilveren speldje gekregen. Hij is nu erelid.

1983 – heden bode begrafenisvereniging “De Laatste Eer” te Hitzum
De heer de Boer is ook in Hitzum al gedurende 25 jaar bode. Hij begeleidt het gehele gebeuren van begin tot eind en daarnaast steunt hij de familie waar hij maar kan. Hij zorgt ervoor dat alles prima verloopt en gaat nadien ook nog langs voor nazorg. (150 uren per jaar)

1990 – heden bode van de begrafenisvereniging “Liefde en Eendracht” te Midlum
De heer De Boer is een man met een groot plichtsbesef. Hoewel hij daartoe als bode niet verplicht is, verzorgt hij ook het afleggen, verzorgen en aankleden van de overledene. Vaak helpt zijn vrouw hierbij. Naast de onkostenvergoeding krijgt hij een kleine vergoeding. (150 uren per jaar)

Brandweer

– de heer Eelko Peter Pettinga, geboortedatum 7 februari 1962, wonende te Franeker (hij wordt Lid in de Orde van Oranje Nassau)

Activiteiten

1988 – heden actief lid van de vrijwillige brandweer van Franekeradeel.
De heer Pettinga heeft inmiddels de functie van brandmeester.

(Franekeradeel.nl)

error: Bericht Beveiligd!