60-jarig huwelijk echtpaar Reinsma-van der Tol

Vandaag, donderdag 23 augustus 2018 zijn de heer en mevrouw Reinsma-van der Tol uit Achlum 60 jaar getrouwd. Het echtpaar trouwde in 1958 in de gemeente Wonseradeel. Wethouder Jan Dijkstra ging donderdag bij het echtpaar langs om namens het gemeentebestuur van Waadhoeke de felicitaties over te brengen.

De heer Ype Reinsma is geboren op 7 april 1936 in Wons en mevrouw Antje van der Tol is in Achlum geboren op 2 april 1940. Na de Landbouwschool ging de heer Reinsma eerst bij de boer werken. Daarna ging hij in militaire dienst om zijn dienstplicht te vervullen. Uit dienst ging hij als chauffeur/melkrijder werken bij een transportbedrijf. Zo heeft hij zijn Antje ontmoet. Zij woonde naast de melkfabriek waar Ype de melk kwam brengen.

Na negen jaar is de heer Reinsma gaan werken bij de VSF in Leeuwarden (later werd dit Phillips). Toen dat bedrijf ging reorganiseren konden de personeelsleden, geboren in 1936 of eerder, met vervoegd pensioen. Antje heeft na de lagere school de Mulo in Franeker gedaan.  Daarna heeft zij in de huishouding van een boerenbedrijf gewerkt totdat ze trouwden op zaterdag 23 augustus. Al snel werd hun huwelijk verrijkt met de geboorte van drie kinderen. Inmiddels zijn er zes kleinkinderen en zeven achterkleinkinderen.

De heer Reinsma heeft 52 jaar gespeeld bij het muziekkorps in Wons. Daarnaast heeft hij veel vrijwilligerswerk verricht in diverse verenigingen. Voor al deze verdiensten heeft hij enige jaren geleden een Koninklijke Onderscheiding ontvangen. Ook nu is hij vrijwilliger in het Dorpshuis in Achlum. Mevrouw Reinsma-van der Tol heeft zich vele jaren verdienstelijk gemaakt bij de toneelvereniging. Met name als souffleuse en schminkster, het laatste doet ze nog steeds. Daarnaast mag ze graag handwerken.

Het echtpaar heeft veel van de wereld gezien. Zo zijn ze naar Nieuw Zeeland, Californië, Litouwen en de Noordkaap geweest. De laatste jaren vertoeven ze niet meer in het buitenland maar gaan ze fijn met de caravan vakantie vieren in eigen land. Beiden zijn ze nog goed gezond, redden zich samen prima en hopen dit nog jaren te mogen doen.

Foto: Joachim de Ruijter