8 juni 2016: mantelzorgcafé

Het Steunpunt Mantelzorg Franekeradeel organiseert op woensdag  8 juni het Mantelzorgcafé, met als thema: “Erfenis en nalatenschap”. Dit mantelzorgcafé is bedoelt als ontmoetingsplek voor mantelzorgers, waar in een informele sfeer ervaringen en tips uitgewisseld kunnen worden. Daarnaast is er een mantelzorg coördinator aanwezig die de mantelzorger van verdere informatie kan voorzien.

Het thema van het aankomende mantelzorgcafé is: “Erfenis en nalatenschap”. Willem Jansma is financieel adviseur en gaat zijn kennis en ervaring omtrent erfenissen en nalatenschap met ons delen. Welke vraagstukken komen aan de orde bij het maken van een nalatenschapplan of als iemand komt te overlijden. Daarnaast beslaan zijn werkzaamheden onder hand meer dan alleen de financiën, ook komt het voor dat hij met cliënten meegaat naar het ziekenhuis of een op handen zijnde verhuizing coördineert.

Locatie: De Skûle Welzijn, Godsacker 35, 8801 LM Franeker Het mantelzorgcafé is geopend van 9.30 uur tot 11.30 uur.

De toegang is, evenals de koffie en thee, gratis.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ignatia Veltman, Steunpunt Mantelzorg Franekeradeel – De Skûle Welzijn, 0517- 393750, i.veltman@deskule.nl

error: Bericht Beveiligd!