Amerikaans blaasensemble speelt in De Voorhof Franeker

Het Calvin College Wind Ensemble uit Grand Rapids treedt zondagochtend 29 mei op tijdens een kerkdienst in De Voorhof in Franeker. Het Amerikaanse blazersorkest doet Franeker aan tijdens een concerttour door Duitsland en Nederland. In De Voorhof combineren ze hun concertuitvoering met het begeleiden van de kerkdienst, die om 10 uur begint.

Het Calvin College in Grand Rapids is een protestantse hogeschool met sterke wortels in de gemeenschap van gereformeerde emigranten uit Nederland. De professionele muziekopleiding die een deel van de studenten volgt, staat niet los van hun geloofsovertuiging. ‘Als christenen erkennen we dat alles van God is, en we willen ons talent tot Zijn eer ontwikkelen en gebruiken’, schrijven de musici in hun missie-statement.

De concerttour door Duitsland en Nederland is voor de studenten een kennismaking met hun genealogische wortels en met de Europese geschiedenis. In Duitsland doen ze onder meer Berlijn, Bremen, Leipzig en Wittenberg aan. In Nederland bezoeken ze en treden ze op in Dokkum, Franeker en Hasselt. De Friese steden zijn een trekpleister voor Amerikanen omdat vanuit deze provincie relatief veel emigranten naar de Verenigde Staten zijn verhuisd. Franeker is extra interessant omdat zowel de gereformeerde theologie (Bogerman) als de verlichtte wetenschap (Eise Eisinga) onlosmakelijk verbonden zijn met de geschiedenis van deze voormalige universiteitsstad.

De studenten die het ruim negentig jaar oude Wind Ensemble van het Calvin College vormen, bespelen een breed palet van blaasinstrumenten, variërend van koper tot en met dwarsfluit, hobo en klarinet. Onder leiding van hun dirigent professor Tiffany Engle spelen ze in de kerkdienst enkele klassieke stukken en begeleiden ze psalmen en geestelijke liederen. De kerkdienst wordt geleid door de eigen predikant van gkv De Voorhof, Mark Veurink. De toegang is – uiteraard, in een kerkdienst – gratis, maar er wordt wel een collecte gehouden.

Calvin College Wind Ensemle 2

error: Bericht Beveiligd!