Actiegroep De Fûgelflecht: Handtekeningenactie zeer succesvol

Een actiegroep van verontruste ouders van OBS De Fûgelflecht uit Franeker heeft afgelopen weekend een handtekeningenactie gehouden om de verhuizing naar de locatie Kleyenburg tegen te houden. De actiegroep is bij alle ouders van kinderen van de basisschool langsgeweest.

Daarbij is het doel van de actie uitgelegd. Ook werd de ouders gevraagd wat zij doen als de verhuizing naar de locatie Kleyenburg doorgaat. “Meer dan negentig procent van de ouders gaf aan dat zij voornemens zijn hun kind van school te halen, mocht De Fûgelflecht verhuizen naar de locatie Kleyenburg”, aldus de actiegroep.

Volgens de actiegroep zou het dan betekenen dat de gemeente erg veel geld steekt in een verbouwing voor maar zeer weinig leerlingen. “Dit zou een erg grote gok zijn van de gemeente, want er zijn ook geen prognoses voor de leerlingenaantallen.”

De ouders zeggen het niet eens te zijn met de gang van zaken. Stichting Radius, waar De Fûgelflecht onder valt, geeft volgens hen geen tot wisselende informatie en plannen zouden ineens besluiten zijn.

De gemeente moet aanstaande donderdag een besluit nemen over het integraal onderwijshuisvestingsplan (IHP). De actiegroep De Fûgelflecht zegt dan ook een dringend beroep te doen op de gemeente om alle plannen nog eens te heroverwegen.

Deel dit bericht
Facebook
WhatsApp
Telegram
Twitter
LinkedIn
Pinterest
error: Bericht Beveiligd!