Akkoord sociaal plan Waadhoeke *foto’s*

Het sociaal plan tussen de vakbonden FNV, CNV en de vier Waadhoeke-gemeenten is vandaag getekend. Hierin staan de afspraken die gelden voor het personeel bij een fusie van de vier gemeenten het Bildt, Franekeradeel, Littenseradiel en Menameradiel op 1 januari 2018. De leden van de vakbonden stemden tijdens de ledenraadpleging eerder deze maand al in met het plan. Er vallen geen gedwongen ontslagen.

Extra inspanning voor jongeren en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt

In het plan is er bijzondere aandacht voor jongeren en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.  Toekomstig werkgever Waadhoeke ziet het als haar maatschappelijke verantwoordelijkheid om deze groepen aan werk te helpen. Het generatie- en werkgelegenheidspact in het sociaal plan voorziet hierin. Werknemers boven de 60 jaar worden gestimuleerd om minder te gaan werken. Met het geld dat vrijkomt kunnen onder andere jongeren en mensen met een arbeidsbeperking worden aangenomen. Tegelijkertijd wil Waadhoeke de expertise van (oudere) medewerkers behouden en ze effectief inzetten als mentor voor deze doelgroepen.

Op de foto’s ziet u v.l.n.r. Johan Wijnsma namens FNV Overheid, Eduard van Zuijlen, burgemeester Franekeradeel en Alie de Jonge namens CNV Overheid.

error: Bericht Beveiligd!