Alzheimer Café Noordwest Friesland organiseert een bijeenkomst ‘Zin- en betekenisgeving bij dementie’

Op dinsdag 28 november is er weer een bijeenkomst van het Alzheimer Café Noordwest Friesland in zorgcentrum Saxenoord. Het thema van de avond ‘Zin- en betekenisgeving bij dementie’ wordt besproken door Yvonne Hiemstra.

Yvonne Hiemstra is als geestelijk verzorger werkzaam bij stichting Sichtpunt. Deze organisatie biedt ondersteuning bij mensen thuis. U kunt dan denken aan vragen rondom ziekte, eenzaamheid, rouw en verlies. Een geestelijk verzorger helpt bij het vinden van een manier om het leven aan te kunnen als er sprake is van ingrijpende gebeurtenissen.

Het krijgen van de diagnose dementie is zo’n gebeurtenis die je hele leven op zijn kop zet. Hoe ga ik om met wat mij is overkomen? Wat betekent dit voor mijzelf en mijn naasten? Wat is voor mij belangrijk? Waar vind ik troost? Waar put ik kracht, hoop en moed uit voor de toekomst? En hoe ziet die toekomst er eigenlijk uit? Heb ik daar een stem in? Het zijn allemaal voorbeelden van vragen die op je af kunnen komen bij dementie. Sichtpunt ziet de mens als meer dan zijn lichaam en vindt het daarom belangrijk dat er aandacht is voor de diepere gevoelens die mensen kunnen ervaren. Over de heilzame kracht van waardevolle herinneringen en het delen van je verhaal met anderen, zal deze avond gaan.

Het Alzheimer Café is bestemd voor mensen met dementie, hun partners, familieleden en andere belangstellenden. De toegang en de koffie en thee zijn gratis. Het Alzheimer Café Noordwest Friesland is een samenwerkingsproject van Stichting Alzheimer Nederland met Patyna, Noorderbreedte, Zorgcentrum het Bildt, Thuiszorg het Friese Land en Connexa.

 

  • Café Noordwest Friesland in zorgcentrum Saxenoord
  • Prinses Beatrixstraat 1, 8801 DA Franeker
  • De zaal is open vanaf 19.00 uur, het programma begint om 19.30 uur