Overzicht stembureaus gemeente Waadhoeke

Op 22 november zijn de stembureaus geopend van 7.30 uur ‘s ochtends tot 21.00 uur in de avond.

Op deze kaart zie je waar er stembureaus zijn in de gemeente Waadhoeke.

Overzicht stembureaus

Naam stembureau Straat Plaats Toegankelijkheid
Dorpshuis De Singel U. P. Draismastraat 2 Achlum
MFC it Stedhûs Hôfsleane 23 Berltsum
Hervormd Centrum Bûterhoeke 1 Berltsum
Martinus Tsjerke Buorren 13 Bitgum Niet rolstoeltoegankelijk
De Molewjuk JH van Aismawei 19 Bitgummole
Dorpshuis It String Hylaerderpaed 3 Boksum
It Holt It Holt 6 Deinum
MFA d ‘Ald Skoalle Hobbemasingel 17 Dronryp
Parochiehuis Dûbelestreek 12 Dronryp Niet rolstoeltoegankelijk
Yn’e Stâl It Heech 1 Dronryp
Martinikerk Breedeplaats 2 Franeker
Woonzorgcentrum Saxenoord Prinses Beatrixstraat 1 Franeker
Sjaerdemastate Groot Sjaerdema 27 Franeker
Gemeentehuis Waadhoeke Harlingerweg 18 Franeker
Serviceflat Froonacker Hertog van Saxenlaan 78 Franeker
CSG Anna Maria van Schurman (hoofdgebouw) Cort van der Lindenstraat 1 Franeker
De Driesprong Salverderweg 21 Franeker
Scouting Andromeda Franeker Jan Stapertlaan 12 Franeker
Buurthuis De Terp C F Engelhardstraat 28 Franeker
Dorpshuis Skerne Wibe Folkert Klazingastrjitte 25 Ingelum
Dorpshuis Nij Franjum Franjumbuorsterpaed 12 Marsum
Woonzorgcentrum Nij Statelân Nijlân 25 Menaam
Gemeente Waadhoeke, Gebiedsteam Moolnersrak 11 Menaam
MFA de Doarpsfinne Fjildleane 14 Minnertsga
Dorpshuis De Utwyk Matthijs Smitstraat 25 Nij Altoenae
Gemeenschapscentrum It Mienskar Buorren 27 Oosterbierum
Gebouw Vrije Evangelische Gemeente van Albadaweg 39 Oudebildtzijl
Dorpshuis Ús Doarpshûs Dorpsstraat 25 Peins
Dorpshuis De Rede Hoofdstraat 4 Ried
Terskflier Tsjerk Hiddesstrjitte 27 Sexbierum
Dorpshuis Op Healwei Slappeterpsterdyk 13 Skingen
De Bining van Harenstraat 69 St.-Annaparochie
Zorgcentrum de Beuckelaer Beuckelaerstraat 25 St.-Annaparochie
R.K. Kerk, de Skúl Jan Jansz Costerstraat 1 St.-Annaparochie
van Harenskerk van Harenstraat 1 St.-Annaparochie
MFC ‘t Beerdhuus Georg van Saksenstraat 14 St.-Jacobiparochie
Verenigingsgebouw de Spitsroeden Oudebildtdijk 904 St.-Jacobiparochie Niet rolstoeltoegankelijk
Doarpshûs De Moeting Nieuwbuurtsterweg 1 Tzum
Nij Bethanië Nij Bethanië 1 Tzummarum
MFC Froubuurt Waling Dykstrastraat 19 Vrouwenparochie
d’ Ald Skoalle Lautawei 3 Wier
MFC De Helling Skâns 12 Winsum
Dorpshuis Yn’e Mande Galemawei 13 Wjelsryp

Bron: website gemeente Waadhoeke