Alzheimer Café: Vragen rondom het levenseinde

Op dinsdag 23 januari is er weer een bijeenkomst van het Alzheimer Café Noordwest Friesland in zorgcentrum Saxenoord, Prinses Beatrixstraat 1, 8801 DA Franeker. De zaal is open vanaf 19.00 uur, het programma begint om 19.30 uur.

Het thema van de avond “Vragen rondom het levenseinde” wordt besproken door Bert Keizer, arts, filosoof en schrijver. Tot 2015 werkte hij vele jaren als specialist  ouderengeneeskunde in Amsterdamse verpleeghuizen. Tegenwoordig werkt hij voor het Expertisecentrum Euthanasie. Hij schrijft over filosofie en geneeskunde, soms in boekvorm, meestal in columns voor Trouw, Filosofie Magazine en Medisch Contact.

Bert Keizer neemt al jarenlang het voortouw over de onderwerpen ouder worden, recht op respectvolle zorg en recht op levensbeëindiging. Zijn columns in het dagblad Trouw en zijn boeken zijn bij velen bekend. Als schrijver brak hij in 1994 door met het boek: “Het refrein is Hein”, leven en sterven in het verpleeghuis. Een zeer openhartige schets van de gebeurtenissen in een verpleeghuis, inclusief euthanasie en andere vragen over hulp bij het levenseinde. De spreker zal de aanwezigen deze avond meenemen in een openhartige wijze van denken over het omgaan met de zin en de eindigheid van het leven.

Wij zijn vereerd dat hij op deze avond van het 15 jarig bestaan van het Alzheimer Café Noordwest Friesland, het denken over leven en eindigheid helpt opfrissen.

Het Alzheimer Café is bestemd voor mensen met dementie, hun partners, familieleden en andere belangstellenden. De toegang en de koffie en thee zijn gratis. Het Alzheimer Café Noordwest Friesland is een samenwerkingsproject van Stichting Alzheimer Nederland met Patyna, Noorderbreedte, Zorgcentrum het Bildt, Thuiszorg het Friese Land en Connexa