Carbidschieten 2023 Gemeente Waadhoeke

Gemeente Waadhoeke kijkt terug op een rustige jaarwisseling met aandachtspunten

Gemeente Waadhoeke kijkt terug op een jaarwisseling die over het algemeen zonder ernstige incidenten is verlopen. Op een aantal plekken is het onrustig geweest. Hoewel er op sommige plaatsen sprake was van onrust, benadrukt burgemeester Marga Waanders samen met teamchef Rob Bakker, dat deze onrust gecontroleerd was.

Gemeente Waadhoeke heeft het afgelopen jaar extra geïnvesteerd in het maken van afspraken met jeugd, en dat heeft op veruit op de meeste plaatsen een goed resultaat gegeven. In de voorbereiding op de jaarwisseling zijn er afspraken gemaakt over vreugdevuren en carbidschieten in dorpen en wijken. In een aantal dorpen waar het voorgaande jaren onrustig was, is er aanvullend contact geweest tussen gemeente Waadhoeke en jeugd en/of dorpsbelangen.

Illegale vreugdevuren in Oosterbierum en Tzummarum

In verschillende dorpen is het traditie om vreugdevuren te ontsteken. De gemeente faciliteert dit met containers als dorpen een vreugdevuur wensen. Maar daarbij gelden wel voorwaarden. Ook moeten vreugdevuren gemeld worden bij de gemeente. In Tzummarum was 1 vreugdevuur afgesproken met de politie en de gemeente. Helaas ontstonden er op een andere plek problemen in Tzummarum. Hier had een groep naast de afgesproken plek voor het vreugdevuur illegaal op het kruispunt van de Buorren een vreugdevuur opgebouwd en ontstoken. Ook in Oosterbierum, was er een illegaal vreugdevuur. Beide vreugdevuren blokkeerden de calamiteitenroutes voor hulpdiensten en veroorzaakten veiligheidsrisico’s voor de omgeving. Dit leidde tot politie- en brandweerinzet. In Tzummarum kwam het uiteindelijk tot inzet van de ME omdat een aantal mensen zich verzette tegen het blussen en opruimen van dit vreugdevuur. Hierbij zijn 2 aanhoudingen verricht.

In Tzum verliep de jaarwisseling rustig. De lokale jeugd had initiatief genomen voor enkele activiteiten. Helaas zijn er wel voorafgaand en na de jaarwisseling enkele incidenten die politie- en brandweerinzet vereisten, zo is er bijvoorbeeld vuurwerk gegooid naar de politie. En dat is ver voorbij de grens.

Carbidschieten

Gemeente Waadhoeke kent vele carbidploegen die met veel plezier carbidschieten in hun dorp of woonwijk organiseren. Er werden in totaal 29 aanvragen voor carbidschieten ingediend en goedgekeurd door de gemeente. Het carbidschieten was toegestaan van 10:00 uur tot 17:00 uur. Extra plezierig was dat de carbidploegen rekening hielden met het respecteren van kerkdiensten en de zondagsrust. De meeste ploegen starten hierdoor iets later. Burgemeester Marga Waanders en wethouders Kees Arendz en Jan Dijkstra bezochten gezamenlijk met jongerenwerkers en collega’s handhaving overdag de carbidlocaties, waarbij slechts 1 overtreding werd geconstateerd in Engelum. Deze werd na tussenkomst van boa’s in goed overleg beëindigd.

Op oudjaarsweg zijn er geen meldingen van vuurwerkoverlast binnengekomen via het telefoonnummer van de collega’s van handhaving van Gemeente Waadhoeke.

Geld voor activiteiten rondom de jaarwisseling

Om overlast te voorkomen tijdens de jaarwisseling is het mogelijk voor een plaatselijk belang, dorpsbelang, oudjaarsploeg of activiteitencommissie om subsidie aan te vragen voor activiteiten die bijdragen aan een veilig verloop van de jaarwisseling, bijvoorbeeld het organiseren van een buurtbijeenkomst. Een aantal dorpen heeft hiervan gebruik gemaakt en heeft een mooie activiteit voor de buurt georganiseerd.

Deel dit bericht
Facebook
WhatsApp
Telegram
Twitter
LinkedIn
Pinterest
error: Bericht Beveiligd!