Bouwplannen voor Franeker en Herbaijum

Drie bedrijven uit Franeker en Bolsward hebben bij de gemeente Franekeradeel plannen ingediend voor vijf bouwprojecten in Franeker en Herbaijum. Het gaat om BFP Vastgoed van Sjoerd Burggraaff, Bouwbedrijf Burggraaff te Bolsward en Aannemersbedrijf A. Faber te Bolsward. Ze hebben plannen gemaakt voor negen woningen aan de Noorderbleek te Franeker, zes woningen aan de Martin Oostwoudstraat te Franeker en voor drie woningen in het voormalige armenhuis aan de Sjaerdemastraat ook in Franeker.

Ook willen ze het gebied van autobedrijf Pasma in Herbaijum herinrichten, dit staat momenteel te koop. Voor zestien woningen in Herbaijum presenteerden ze eerder dit jaar al een plan. Aldus de Leeuwarder Courant op hun website.